Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
Ngày ban hành : 20/03/2015 
Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Đất đai - Nhà ở 
Ký hiệu : 01/2015/TT-BXD 
Trích yếu Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
File đính kèm          tải xuống
BXD_01-2015-TT-BXD_200320.pdf

  Các văn bản khác