Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký :  
Ngày ban hành : 28/03/2016 
Cơ quan ban hành :  
Phân loại:  
Loại tài liệu: Mạng Kiểm định 
Ký hiệu : Số 189/GĐ-CDMI 
Trích yếu Mời tham dự Hội thảo "Kiểm định đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị" và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định CLCTXD Việt Nam lần thứ XIII 
File đính kèm          tải xuống
Thumoithamdu.pdf

  Các văn bản khác