Chi tiết văn bản

Số văn bản :  
Người ký : Thủ tướng Chính phủ 
Ngày ban hành : 14/02/2015 
Cơ quan ban hành : Chính Phủ 
Phân loại:  
Loại tài liệu: Đầu tư 
Ký hiệu : 15/2015/NĐ-CP 
Trích yếu Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
File đính kèm          tải xuống
2015-02-1_635618406761146.pdf

  Các văn bản khác