Thư viện tài liệu

Danh mục văn bản
Đất đai - Nhà ở Đầu tư Môi trường
Chính sách xã hội Doanh nghiệp Hành chính
Lao động tiền lương Xây dựng Thủ tục hành chính
Lĩnh vực khác Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
04/2014/TT-BXD 22/04/2014 Thông tư: Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng
Công văn số 371/GĐ-CQM 21/10/2013 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo "Công nghệ tiên tiến trong quan trắc và kiểm định chất lượng công trình xây dựng"
Thông tư số 13/2013/TT-BXD 15/08/2013 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Thông tư số 10/2013/TT-BXD 25/07/2013 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Công văn số 133/CQM-ĐT 05/07/2013 Các khóa đào tạo nghiệp vụ về kiểm định chất lượng công trình xây dựng
Công văn số 184/GĐ-CQM 08/07/2013 Đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, đề án, đề tài của Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam"
Quyết định số 310/QĐ-BĐHĐA 27/03/2013 Về việc ban hành Quy chế Điều hành thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam".
18/09/2012 THÔNG BÁO: V/v Cung cấp thông tin xuất bản "Danh bạ Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam"
CV-CQM 03/08/2012 Công văn số 142/CV-CQM V/v mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm định.
QĐ-BXD 17/07/2012 Quyết định số 628/QĐ-BXD ngày 17/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc Công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng.
QĐ-BXD 16/07/2012 Quyết định số 626/QĐ-BXD ngày 16/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án " Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối ...
QĐ-BXD 05/07/2012 Quyết định số 607/QĐ-BXD ngày 05/07/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi Luật Xây dựng.
QĐ- BXD 07/06/2012 Quyết định số 532/QĐ-BXD ngày 07/06/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
CV-CQM 31/05/2012 Các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác chứng nhận sự phù hợp và kiểm định chất lượng CTXD
QĐ-BXD 21/05/2012 Quyết định số 454/QĐ-BXD ngày 21/05/2012 của Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
2012/TT-BXD 08/05/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
QĐ-BXD 14/05/2012 Quyết định 428/QĐ-BXD ngày 14/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật.
QĐ-BXD 11/05/2012 Quyết định số 425/QĐ-BXD ngày 11/5/2012 của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn và bổ nhiệm các Thành viên Uỷ ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư ...
CQM-VNBAC 03/05/2012 Công văn số 69/CQM-VNBAC V/v: Cung cấp thông tin để đăng tải trên website Mạng kiểm định

Trang 2/3, đang xem 20 / 49 bản ghi

1 | 2 | 3