Thư viện tài liệu

Danh mục văn bản
Đất đai - Nhà ở Đầu tư Môi trường
Chính sách xã hội Doanh nghiệp Hành chính
Lao động tiền lương Xây dựng Thủ tục hành chính
Lĩnh vực khác Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam" Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CT-TTg 16/04/2012 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.
CV-CQM 26/03/2012 Tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về kiểm định và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng.
QĐ-BCĐTL 14/02/2012 Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 14/02/2012 của Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng” về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm quốc tế “Công nghệ xây dựng”.
168/2003/NĐ-CP 14/11/2011 Quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ
85/2009/NĐ-CP 20/11/2011 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
209/2004/NĐ-CP 09/11/2011 Quản lý chất lượng công trình xây dựng-Quality management of construction works.
05/2007/QH12 27/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007
38/2009/QH12 01/01/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
66/2006/QH11 15/01/2011 Dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư

Trang 3/3, đang xem 9 / 49 bản ghi

1 | 2 | 3 Next >>