Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định xây dựng Bình Thuận
Số hiệu phòng LAS – XD: 152

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận

Người đại diện: Phạm Trung Thịnh

Địa chỉ: Số 347 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3722336 - Fax : 0252.3722339

Tỉnh/Thành phố: Bình Thuận

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng; Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng và sản phẩm xây dựng; Thí nghiệm vật liệu xây dựng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, kiểm định VLXD và các cấu kiện xây dựng; Tư vấn kiểm tra thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công Tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng, tư vấn đấu thẩu trong hoạt động xây dựng