Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Long An
Số hiệu phòng LAS – XD: 337

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định tỉnh Long An

Người đại diện: Võ Anh Linh

Địa chỉ: Số 39 đường Huỳnh Văn Tạo phường 3 thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.6252045 - Fax : 0272.3837925

Tỉnh/Thành phố: Long An

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Vật liệu xây dựng

Giới thiệu thêm: - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng -Thí nghiệm vật liệu xây dựng - cơ học đất - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, giám sát thi công, thiết kế BV thi công, dự toán, đấu thầu, khảo sát các công trình xây dựng lập dự án , lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.