Thông tin thành viên
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai
Số hiệu phòng LAS – XD: 98

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Gia Lai

Người đại diện: Trần Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 53 Quang Trung, TP PLeiKu, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3821224 - Fax : 059.3897950

Tỉnh/Thành phố: Gia Lai

Website:


Ngày tham gia: 2011-08-13 13/08/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: - Thí nghiệm VLXD và kiểm tra chất lượng xây dựng công trình; - Kiểm định chất lượng công trình giao thông, hạ tầng đô thị Xây dựng các công trình công ích xây dựng công trình đường sắt và đường bộ