Thông tin thành viên
Liên hiệp khoa học địa chất kiểm định nền móng xây dựng Sài Gòn
Số hiệu phòng LAS – XD: 498

Loại hình tổ chức: Tổ chức khác

Cơ quan chủ quản: Tổng Hội địa chất Việt Nam

Người đại diện: Trương Nguyễn Thái Duy

Địa chỉ: Số 205 Đào Duy Từ, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.39572591 - Fax : 08.39572592

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2010-07-23 23/07/2010

Chuyên môn kiểm định: Vật liệu xây dựng, Dân dụng, Công nghiệp...

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực địa chất, địa chất thủy văn, đo đạc địa hình, thực hiện các giải pháp xử lý nền móng, xử lý mội trường ( rắn-lỏng-khí). Khảo sát, thiết kế, tư vấn, thẩm định xây dựng - dân dụng - giao thông, quan trắc biến dạng lún, xác định nguyên nhân sự cố công trình. Nghiên cứu, giám định chất lượng đá quý, nguyên cứu thị trường du lịch địa chất, nghiên cứu-thử nghiệm-gia công và cung cấp các máy móc thiết bị thí nghiệm. Dịch vụ KH & CN: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình, khảo sát thăm dò tài nguyên thiên nhiên, các mỏ vật liệu, nước khoáng, nước ngầm, thủy lợi, nhiệt điện và thủy điện. Ứng dụng các công nghệ mới và tiên tiến cho vật liệu xây dựng và các giải pháp xử lý công trình trên nền đất yếu, thí nghiệm biến dạng nhỏ ( PIT), thí nghiệm biến dạng lớn ( PDA). Lập chi phí đền bù, giải tỏa mặt bằng, thí nghiệm vật liệu xây dựng, vật liệu kim loại, nén tải tĩnh cọc, đánh giá chất lượng cọc khoan nhồi, kiểm tra vật liệu không phá hủy (NDT), thí nghiệm tuyển và làm giàu quặng. Thông tin, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.