Thông tin thành viên
Chi nhánh địa chất - địa vật lý Miền Trung
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Viện Địa chất - Vật lý

Người đại diện: Trần Trọng Hoà

Địa chỉ: Số 129 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3614591 - Fax : 0511.3614593

Tỉnh/Thành phố: Đà NẵngNgày tham gia: 2009-10-07 07/10/2009

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật địa vật lý trong các lĩnh vực: Khảo sát địa chất mỏ, địa chất công trình, địa chất thủy vawnl khoan thăm dò khai thác nước ngầm, nước khoáng; Đo vẽ bản đồ địa hình, xác định các tham số cơ lý đất đá, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Khảo sát, tư vấn thiết kế, kiểm tra giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghệ, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cống