Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định và tư vấn xây dựng Lâm Đồng
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng Lâm Đồng

Người đại diện: Phan Hồng Trường

Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt

Điện thoại: 063 3831985 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2017-08-29 29/08/2017

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: