Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần xây dựng Safe House
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Sài Gòn

Người đại diện: Nguyễn Hữu Phúc

Địa chỉ: 25 Phạm Ngọc Thạnh, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888845883 - Fax : 0838230502

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2017-04-27 27/04/2017

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng, Giao thông

Giới thiệu thêm: Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House(gọi tắt là SHC) là một thành viên của Công ty CP Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC), hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thẩm tra, kiểm định, chứng nhận an toàn chịu lực, quản lý dự án, tư vấn giám sát, thi công, sửa chữa, gia cường và bảo trì công trình xây dựng. Bên cạnh đố còn hoạt động trong các lĩnh vực liên quan như: kiểm định chất lượng công trình, tư vấn giám sát, quản lý dự án, thí nghiệm vật liệu xây dựng.