Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần xây dựng VNC
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Lê Phúc Vũ

Địa chỉ: Số 17 ngõ 278/20 đường Kim Giang, phường Đại Kim, Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 043 5599 382 - Fax : 043 5592 766

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website: vncjsc.vn


Ngày tham gia: 2015-12-17 17/12/2015

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp; Giao thông; Thủy lợi - Đối tượng kiểm định: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình.

Giới thiệu thêm: