Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Đỗ Thị Ngọc Liên

Địa chỉ: 341/6B Lạc Long Quân, Phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 35144659/35142892 - Fax : 085142892; 08 38106 533

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website: www.ttad.biz


Ngày tham gia: 2015-08-31 31/08/2015

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: