Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Trần Thành Trung

Địa chỉ: Số 12 Hồ Sen, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Điện thoại: - Fax : 0313 611 418

Tỉnh/Thành phố: Hải PhòngNgày tham gia: 2015-10-26 26/10/2015

Chuyên môn kiểm định: Thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng và đánh giá chất lượng vật liệu

Giới thiệu thêm: