Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình Tín Nghĩa
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Phạm Đức Tuấn

Địa chỉ: Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 3724. 725 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website: www.ccqc.vn


Ngày tham gia: 2016-05-30 30/05/2016

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: Giao thông - Đối tượng kiểm định: vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Kiểm định phúc tra chất lượng các gói thầu 7,8,9,13 - Dự án WB4 thuộc các tỉnh Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đak Lắk; - Kiểm định cầu số 10 KM125+750 trên QL91 An Giang; - Kiểm định các cầu thuộc Cụm phà Hậu Giang, Vĩnh Long - Cần Thơ; - Kiểm định cầu Đakpne, KonTum; - Kiểm định chất lượng thi công Trung Lowng - Mỹ Thuận, Tiền Giang - Vĩnh Long; - Kiểm định chất lượng thi công tuyến N1 Tịnh Biên - Hà Tiên, Kiên Giang; - Kiểm định chất lượng thi công dự án WB2-Nâng cấp QL1 đoạn Vinh - Đông Hà; - Kiểm định Dự án WB2 - Đại tu Quốc lộ 1 A HRP2 đoạn Đông Hà - Quảng Ngãi;.....