Thông tin thành viên
Viện Kỹ thuật công trình
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Thủy lợi

Người đại diện: Nguyễn Hữu Huế

Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3564 1333 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Hà NộiNgày tham gia: 2016-05-30 30/05/2016

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: thủy lợi (hồ chứa nước, đập, kè, cống, kênh, trạm bơm...), thủy điện, dân dụng và công nghiệp, giao thông, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước. - Đối tượng kiểm định: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: