Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện: Bà: Nguyễn Thị Sáng

Địa chỉ: Số 98 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 083. 848.4140 - Fax : 083.848.4148

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2014-10-28 28/10/2014

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng,... - Đối tượng kiểm định: vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu và nền móng công trình,...

Giới thiệu thêm: