Thông tin thành viên
Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng giao thông phía Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: 741

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện: Nguyễn Tiến Toản

Địa chỉ: Số 4/1 Thích Minh Nguyệt, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ CHí Minh

Điện thoại: - Fax :

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2014-07-02 02/07/2014

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình: Công trình dân dụng, công trình giao thông, công trình hạ tầng,... - Đối tượng kiểm định: vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình,...

Giới thiệu thêm: