Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng AB&C
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Thanh Quế

Địa chỉ: Số 165/2 Nguyễn Thái Học - Phường Mỹ Bình - Thành phố Long Xuyên - An Giang

Điện thoại: 0766253332 - Fax : 0763 859591

Tỉnh/Thành phố: An GiangNgày tham gia: 2014-04-28 28/04/2014

Chuyên môn kiểm định: - Loại công trình (dân dụng, giao thông, công nghiệp, hạ tầng...) - Đối tượng kiểm định: vật liệu và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ

Giới thiệu thêm: Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600530554 ngày 05/9/2000 và thay đổi lần 4 ngày 19/01/2012 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp