Thông tin thành viên
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHKT PCCC
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Tạ Văn Phú

Địa chỉ: Số 2, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.38253189 - Fax : 04.39340806

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2007-09-29 29/09/2007

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: