Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn và kiểm định xây dựng Đông Dương
Số hiệu phòng LAS – XD: 615

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Người đại diện: Trần Thị Mỹ Bình

Địa chỉ: Số 61, đường Hùng Vương II, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 030.3882574 - Fax : 030.3882574

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Website:


Ngày tham gia: 2011-03-22 22/03/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn đầu tư xây dựng; Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình;