Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng CQIC
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 02/71 Linh Lang, Ba Đình Hà Nội

Điện thoại: 04.37666036 - Fax : 04.37665647

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-02-22 22/02/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.