Thông tin thành viên
Công ty TNHH Phương Thắng
Số hiệu phòng LAS – XD: 652

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch đầu tư Thừa Thiên Huế

Người đại diện: Đoàn ngọc Châu

Địa chỉ: Số 250 Phan Bội Châu, thành phố Huế, tỉnh thừa Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 054.3884098 - Fax : 054.3884098

Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế

Website:


Ngày tham gia: 2011-08-11 11/08/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định, chứng nhận chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.