Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Việt Pháp
Số hiệu phòng LAS – XD: 514

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện: Nhữ Đình Tú

Địa chỉ: Số 1 lô A1 khu đô thị mới Đại Kim, phường Định Công, Hoàng Mai

Điện thoại: 04.36404256 - Fax : 04.36404265

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-07-10 10/07/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Lập dự án, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng Tư vấn thiết kế; Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình