Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng và tư vấn đầu tư Đông Á
Số hiệu phòng LAS – XD: 815

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Nguyễn Văn Đông

Địa chỉ: Số 108/6 Nguyễn Du, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62957483 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-11-25 25/11/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, vật liệu, cấu kiện xây dựng...

Giới thiệu thêm: Lập dự án, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu; Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìn; Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật...