Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 305
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Giang

Người đại diện: Phạm Văn Hùng

Địa chỉ: Số 310, tổ 11 phường Trần Phú, thành phố Hà Gian, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3860527 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-01-17 17/01/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Tư vấn đầu tư xây dựng.