Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Alpha 94
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Người đại diện: Lê Duy Hưng

Địa chỉ: Số 94 Nguyễn Trãi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-05-18 18/05/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, vật liệu, cấu kiện xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định, Chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn đầu tư xây dựng.