Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định và tư vấn xây dựng công trình
Số hiệu phòng LAS – XD: 735

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Người đại diện: Đặng Anh Thảo

Địa chỉ: Số 226, Võ Thị Sáu, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.6272838 - Fax : 055.6251914

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Website:


Ngày tham gia: 2012-11-25 25/11/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.