Thông tin thành viên
Công ty TNHH Kiểm định xây dựng Tiến Tuấn
Số hiệu phòng LAS – XD: 287

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam

Người đại diện: Nguyễn Thiện Khánh

Địa chỉ: Số 333, Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3811002 - Fax : 0510.3811002

Tỉnh/Thành phố: Quảng Nam

Website:


Ngày tham gia: 2012-05-14 14/05/2012

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.