Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật đo lường Thử nghiệm Quảng Bình
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người đại diện: Nguyễn Xuân Song

Địa chỉ: Tiểu khu 10, phường Đổng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3827269 - Fax : 052.3835339

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-09-22 22/09/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp khoa học khác theo quy định