Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Bắc Miền Trung
Số hiệu phòng LAS – XD: 181

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình

Người đại diện: Nguyễn Văn Tường

Địa chỉ: Tiểu khu 3, Phường Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 052.3888888 - Fax : 052.3777777

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình


Email:

Ngày tham gia: 2010-10-09 09/10/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn - thiết kế công trình; Giám sát - thi công công trình; Mua bán máy móc công trình; Cho thuê máy móc công trình.