Thông tin thành viên
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Miền Trung
Số hiệu phòng LAS – XD: 23

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng

Người đại diện: Trần Minh Chí

Địa chỉ: Số 32 Lê Hồng Phong, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 058.3871113 - Fax : 058.3874454

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Website: www.usco.vn


Ngày tham gia: 2009-02-20 20/02/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ, lý, hoá các mẫu khoáng sản, vật liệu xây dựng và môi trường. Kiểm định chất lượng các công trình xây dựng. Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, thăm dò khoáng sản. Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình.