Thông tin thành viên
Liên hiệp địa kỹ thuật xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Tổ chức khác

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Nguyễn Đình Sơn

Địa chỉ: Số 72 Lê Trung Nghĩa, phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.62925409 - Fax : 08.62925408

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2010-02-08 08/02/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm vật liệu xây dựng và các chỉ tiêu về địa chất, địa chất thủy văn các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp;