Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn VIGLACERA
Số hiệu phòng LAS – XD: 740, VILAS 351

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng

Người đại diện: Trần Anh Tuấn

Địa chỉ: Số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3832 5562 - Fax : 04.3832 5563

Tỉnh/Thành phố: Hà NộiNgày tham gia: 2009-04-12 12/04/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Lập dự án, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng các công trình thủy tinh, gốm sứ xây dựng có tổng mức đầu tư đến nhóm A, các công trình vật liệu xây dựng, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp có liên quan. Thiết kế quy hoạch chuyên ngành vật liệu xây dựng. Thiết kế, lập tổng dự toán, thẩm tra thiết kế, tổng dự toán các công trình thủy tinh, gốm xây dựng có tổng mức đầu tư đến nhóm B, các công trình chuyên ngành vật liệu xây dựng, phần xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, dân dụng khác. Thiết kế mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với các công trình xây dựng dân dụng, khu công nghiệp. Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng và phần công nghệ thiết kế kỹ thuật các công trình chuyên ngành thủy tinh, gốm sứ xây dựng nhóm B, C. Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu và hợp đồng kinh tế về thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp, quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình chuyên ngành thủy tinh, gốm sứ xây dựng. Thí nghiệm để cung cấp hoặc kiểm tra các thông số kỹ thuật phục vụ cho công tác thiết kế, lập dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thủy tinh, gốm sứ xây dựng. Kiểm định đánh giá chất lượng việc lắp đặt dây truyền công nghệ, thiết bị sản xuất thủy tinh, gốm sứ xây dựng. Thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật về vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng theo nội dung quyết định phòng thí nghiệm. Giám sát kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vật liệu xây dựng, các công trình thủy tinh, gốm sứ xây dựng có tổng mức đầu tư dến nhom B. Nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cán bộ quản lý kỹ thuật và công nhân, tổ chức thông tin khoa học công nghệ, kinh tế và quản lý trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thi công xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật. Thi công xây dựng các công trình giao thông công cộng như cầu đường, cầu cảng…. Sản xuất, buôn bán vật liệu xây dựng và vật liệu trang trí nội thất.