Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và kiểm định xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 25

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội

Người đại diện: Thái Đình Huy

Địa chỉ: Số 112, Nhà C6, Vũ Ngọc Phan, Hà Nội

Điện thoại: 043.7762177 - Fax : 043.7762177

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:


Ngày tham gia: 2010-02-10 10/02/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng; Tư vấn Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và Chứng nhận sự phù hợp