Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định chất lượng công trình S9
Số hiệu phòng LAS – XD: 512

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai

Người đại diện: Bùi Khắc Phú

Địa chỉ: Lầu 3, A5 Phan Chu Trinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061.6284536 - Fax : 061.3942442

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-01-10 10/01/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng VLXD, nền móng và công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD;