Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Hà Tĩnh
Số hiệu phòng LAS – XD: 132

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện: Nguyễn Quốc Hà

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 039.3881513 - Fax : 039.3881372

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-06-27 27/06/2009

Chuyên môn kiểm định: Vật liệu xây dựng

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát; Thí nghiệm các tính chất cơ lý của đất đá, vật liệu xây dựng...