Thông tin thành viên
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hà Nội
Số hiệu phòng LAS – XD: 34

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng

Người đại diện:

Địa chỉ: Số 69 ngõ 54 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.8615359 - Fax : 043.8615359

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-06-09 09/06/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng VLXD, nền móng và công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD;