Thông tin thành viên
Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng
Số hiệu phòng LAS – XD: 32

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khảo sát và xây dựng

Người đại diện: Nguyễn Trọng Thoáng

Địa chỉ: Số 2A Phạm Phú Thứ, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 031.3842382 - Fax : 031.3669971

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Website:


Ngày tham gia: 2010-04-15 15/04/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý mẫu đất, đá, nước, vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng VLXD, nền móng và công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Chứng nhận sự phù hợp về CLCTXD;