Thông tin thành viên
Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định công trình xây dựng cơ bản
Số hiệu phòng LAS – XD: 75

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng GTCC Đà Nẵng

Người đại diện: Nguyễn Chương

Địa chỉ: Số 363 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3841368 - Fax : 0511.3842552

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:


Ngày tham gia: 2010-08-07 07/08/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, Kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;