Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Bình

Người đại diện: Từ Ngọc Quý

Địa chỉ: Số 60, Lê Thành Đồng, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 052.3820468 - Fax : 052.3825125

Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-08-08 08/08/2010

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Tư vấn xây dựng giao thông; Tư vấn giám sát...