Thông tin thành viên
Trung tâm Thí nghiệm vật lịêu xây dựng – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Số hiệu phòng LAS – XD: 334

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.3868648 - Fax : 04.3868648

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-08-11 11/08/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: