Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4
Số hiệu phòng LAS – XD: 65

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Tổng công ty thiết kế giao thông vận tải - Bộ GTVT

Người đại diện: Nguyễn Cảnh Hà

Địa chỉ: Số 2 Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3853269 - Fax : 038.3854276

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Website:


Ngày tham gia: 2012-11-23 23/11/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát;