Thông tin thành viên
Trung tâm Thí nghiệm và ứng dụng kỹ thuật xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 10

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng - Tổng công ty xây dựng miền Trung

Người đại diện: Lê Xuân Phương

Địa chỉ: Số 517, Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3714151 - Fax : 0511.3714151

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-05-20 20/05/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: