Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường Dung Quất
Số hiệu phòng LAS – XD: 350, VILAS 237

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất

Người đại diện: Nguyễn Văn Bình

Địa chỉ: Đô thị mới Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3610818 - Fax : 055.3618274

Tỉnh/Thành phố: Quảng NgãiNgày tham gia: 2008-11-08 08/11/2008

Chuyên môn kiểm định: Công nghiệp, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm cơ lý, hóa vật liệu xây dựng, Kiểm định vật liệu, cấu kiện, công trình xây dựng; Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Kiểm định, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình; Lập phương án gia cố và sửa chữa khắc phục sự cố công trình. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án; Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu; Quy hoạch – Hạ tầng kỹ thuật KCN, các Khu chức năng độ thị và nông thôn; Tư vấn Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Tư vấn giám sát công trình, Thi công xây dựng công trình; Quản lý dự án theo hợp đồng với chủ đầu tư; Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, địa chất công trình; Khoan thăm dò địa chất khoáng sản; Đo vẽ bản đồ địa chính; Định giá xây dựng; Quan trắc công trình xây dựng.