Thông tin thành viên
Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ thủy lợi
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Người đại diện: Nguyễn Viết Tiến

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3733.8793 - Fax :

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-11-22 22/11/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: