Thông tin thành viên
Công ty TNHH Địa kỹ thuật FUGRO Việt Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: 847

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thi Thi

Địa chỉ: Số 31, Ðường O (D2-16), Mỹ Giang 2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 08.54138228 - Fax : 08.54135857

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2012-04-19 19/04/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Tư vấn địa kỹ thuật và kỹ thuật xây dựng; Khảo sát địa kỹ thuật gần bờ; Khảo sát địa kỹ thuật trên bờ; Thí nghiệm hiện trường và địa vật lý; Thí nghiệm cọc; Thiết bị đo đạc và quan trắc; Thí nghiệm vật liệu; Các dịch vụ khác.