Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Đường Việt
Số hiệu phòng LAS – XD: 425

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

Người đại diện: Phạm Văn Cửu

Địa chỉ: Số 278B, Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3935955 - Fax : 0511.3935959

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:


Ngày tham gia: 2011-08-20 20/08/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát...