Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Sơn La
Số hiệu phòng LAS – XD: 605

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Sơn La

Người đại diện: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Đường Bản Cọ, phường Chiềng Lề, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3752949 - Fax : 022.3752949

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Website:


Ngày tham gia: 2011-11-22 22/11/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình; Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng; Tư vấn điều hành dự án các công trình xây dựng;